همکاری با نرم‌افزاری سینا

sinasoft
افرادی که در هر یک از زمینه های زیر مایل به همکاری با مؤسسه فرهنگی نرم افزاری سینا می باشند می توانند موارد پیشنهادی خود را به آدرس پست الکترونیکی Projects@sinasoft.net ارسال نمایند.
تولید نرم افزارهای کاربردی:

- نرم افزار کلک برای اپل مکینتاش

طراحی فونت:

- فونت های خوشنویسی

- فونت های عادی

امنیت نرم افزار:

- قفل های سخت افزاری

- قفل های نرم افزاری

چاپ و نشر