نرم‌افزار گارسه

امکانات نرم‌افزار

گارسه نرم افزار مایکروسافت ورد با امکانات نرم افزار کلک می باشد. از آنجا که نرم افزار مایکروسافت ورد برای زبان فارسی / عربی طراحی نشده، متون تایپ شده در محیط مایکروسافت ورد از زیبایی کافی برخوردار نیستند. یکی از پارامترهای مهم در زیبایی متن، درهم رفتگی (کرنینگ) می باشد. حتی اگر متن با قلم هایی تایپ شده باشد که بسیار زیبا طراحی و اجرا شده باشند، اگر از قابلیت کرنینگ استفاده نشود، متن تایپ شده چشم نواز نخواهد بود. نكته دیگر که مایکروسافت هنگام طراحی نرم افزار ورد برای زبان فارسی / عربی نادیده گرفته است، موقعیت قرارگیری اعراب روی حروف می باشد. همچنین تعداد و انواع اعراب قابل تایپ در مایکروسافت ورد به اندازه کافی نبوده و بسیاری از اعراب مهم و پر کاربرد در آن وجود ندارد.

امکانات گارسه به صورت یک نرم افزار مستقل از مایکروسافت ورد به آن اضافه نشده که باعث بوجود آمدن ناهمخوانی شود، بلکه این امکانات به صورت یکپارچه با مایکروسافت ورد، در آن قرار داده شده است. لذا تمامی امکاناتی از قبیل سطربندی، ترازبندی، جدول بندی و ... همچنان برای متن های تایپ شده در گارسه فعال می باشد.

در زیر به برخی امکانات نرم افزار گارسه اشاره می شود.

- اعراب کامل قرآنی، کردی ...

- تغییر رنگ اعراب (حتی هر یک از اعراب به رنگ جداگانه)

- صفحه کلید قابل تعریف (فارسی، انگلیسی)

- اعداد فارسی/ عربی

- انتخاب انواع مختلف کلمات (نوع دیگر)، مانند نرم افزار کلک برای قلم های عادی و خوشنویسی

- جابجایی حروف / اعراب / نقطه ها با ماوس و کیبورد

- تعریف حالت پیش گزیده محل نقاط و اعراب و حروف

- کرنینگ (درهم رفتگی) کامل و قابل تعریف

- قلم های خوشنویسی (نستعلیق، شکسته، نسخ عثمان طه، خطوط باستانی «اوستایی، پهلوی، میخی»)

- امکان تعریف عرض کارکتر فاصله (Space)

- امکانات خوشنویسی برنامه کلک برای تمام قلم ها

- تعریف شیوه کشیده شدن کلمات برای ترازبندی

- امکان استفاده از تمامی قلم ها با قابلیت جداشدن نقطه ها از حروف (برای تنظیم دقیق محل نقطه ها)

- چیدن شعر براساس سبک های مختلففیلم‌های آموزش برنامه گارسه