نرم‌افزار کلک

امکانات نرم‌افزار

پيدايش خطوط خوشنويسي نسخ، نستعليق و ثلث به شکل امروزي به بيش از 700 سال پيش باز مي گردد.در طول قرون گذشته اساتيد مشهور خوشنويسي تغييرات زيادي را در جهت تکامل اين خطوط انجام داده اند.

حاصل اين زحمات است که امروز خطوط خوشنويسي با زيبايي خاصي به نظر مي رسد. قواعد ترکيب در خطوط مختلف خوشنويسي به اندازه اي پيچيده است که براي آنکه يک فرد علاقه مند به خوشنويسي بتواند به مقام بالايي در اين فن دست يابد نياز به سالها تجربه دارد.

انگيزه اصلي در پديد آوردن نرم افزار کلک آن بوده است که اين امکان را براي خوشنويسان حرفه اي و علاقه مندان فراهم آورد تا بتوانند با استفاده از آن ترکيبات مختلف را به سادگي ايجاد کرده و زيباترين آنها را برگزيند. در هنر خوشنويسي يک حرف با اشکال مختلف مي تواند ظاهر شود و علاوه بر آن براي هر کلمه يا جزئي از آن ترکيب هاي متعددي ممکن است وجود داشته باشد. در نرم افزار کلک اشکال مختلف هر حرف محدود به 4 شکل نمي شود و حتي ممکن است در بعضي از خطوط، تعداد اشکال يک حرف به بيش از 100 شکل هم برسد. نرم افزار کلک مناسب ترين ابزار براي خلق يک اثر هنري برجسته با خطوط خوشنويسي است.تصاویری از برنامه کلک و فیلم آموزشی