نرم‌افزار کیمیا

امکانات نرم‌افزار

نرم افزار تبدیل فایل های ورد به زرنگار76 و زرنگار5.2 با حفظ پاورقی در صفحات.تصویری از برنامه کیمیا