نرم‌افزار زرنگار

امکانات نرم‌افزار

از زماني كه نسخه اول نرم افزار زرنگار به اهالي فرهنگ و زبان فارسي عرضه شد بیش از 30 سال مي گذرد. نرم افزاري كه با حضور بي رقيب خود در عرصه ي چاپ و نشر موجب تحول عظيمي در حوزه ي كتاب سازي و مطبوعات شد. كاهش هزينه هاي مالي و زمان انجام پروژه هاي حروفچيني عمده ترين تاثير زرنگار بر اين عرصه بود.

در زمان و تحولات علمي و فني به تدريج موجبات متروك يا منسوخ شدن يك نرم افزار را فراهم مي كند. وجود مكانيزم به روز رساني و قابليت هماهنگي با تحولات علمي و فني در عرصه ي نرم افزار و نشر، از مزاياي يك نرم افزار محسوب مي شود. اين مزيت نه تنها باعث ماندگاري آن نرم افزار در صحنه عمل مي شود بلكه در نهايت افزايشِ سرعت و دقت و كاهش هزينه ها را در بردارد. همكاران شما در موسسه فرهنگي ـ نرم افزاري سينا تلاش كرده اند زرنگار را با تحولات نرم افزاري بين المللي همگام و همراه سازند. مقايسه نسخه زرنگار 98l5.2 كه هم اكنون به استفاده كنندگان حرفه اي عرضه مي شود با نسخه هاي قبلي، به خوبي نشان دهنده افزايش امكانات، قابليت ها و ميزان انطباق پذيري اين نرم افزار با پيشرفت هاي علمي و فني است. عمده ترين اين تحولات عبارتند از:

- تغيير سيستم عامل زرنگار از Dos به Windows؛ اين تغيير، امكانات پيشرفته، گسترده و متنوع Windows را به محيط زرنگار آورده است.

- ورود زرنگار به عرصه ي مونتاژ و فرم بندي و ضبط تصويري پرونده ها.

- امكان گرفتن خروجي چهار رنگ (CMYK) از پرونده ها.

- افزايش قابليت بازخواني پرونده هاي زرنگار در محيط هاي گرافيكي و ارسال و مراسلات الكترونيكي با امكانات تبديل فرمت به PS و PDF.

- افزايش امكانات خوشنويسي فارسي (خطوط تحريري، نستعليق، شكسته، ثلث، نسخ).

- امكانات اعراب گذاري كامل حروف فارسي يا عربي همراه با قابليت جابجايي آنها.

- امكان خطايابي (غلط گيري املايي) همزمان با تايپ، روي پرونده هاي فارسي.

- امكان انتخاب رسم الخط هاي متنوع خط فارسي همزمان با تايپ.

- افزايش امكانات حروفچيني متون عربي با حفظ ويژگي ها و تنوع هاي خاص خط عربي.

- افزايش امكانات مرتب سازي الفبايي (Sorting).

- افزايش امكانات چاپ و تسهيل در گرفتن چاپ در دو طرف صفحه (پشت و رو).

- افزايش امكانات جانبي مانند فرمول چيني، رسم نمودار، سه بعدي كردن تصاوير و انتخاب جهت نور.

موسسه فرهنگي نرم افزاري سينا اذعان دارد رسيدن به اين مرحله، حاصل تعامل و تفاهم با ناشران محترم و ديگر اهالي فرهنگ و معاضدت دوستداران خط فارسي بوده و از اين بابت خود را رهين منت آنان مي داند. سايه شان مستدام و جاودانه باد!