نرم‌افزار زرتوایمیج

امکانات نرم‌افزار

اولین نسخه نرم افزار زرتوایمیج به منظور تبدیل پرونده های تایپ شده در محیط زرنگار 76 به PDF در سال 1379 عرضه شد. در پی استقبال کاربران و درخواست های گوناگون برای افزودن امکانات جدید به نرم افزار زرتوایمیج، باعث شد که دایره کاربرد نرم افزار زرتوایمیج از حالت خاص زرنگار 76، برای تمامی نرم افزارها کاربرد داشته باشد. اکنون پس از گذشت 15 سال از تولید این نرم افزار، زرتوایمیج تبدیل به نرم افزاری شده که هر ناشر و لیتوگراف به کمک آن نیازمند است.

برخی از امکانات نرم افزار زرتوایمیج در زیر ارائه شده است:

- تبديل پرونده هاي زرنگار 76 به Postscript

- تبديل پرونده هاي زرنگار 76 به PDF

- چاپ پرونده هاي زرنگار 76 روي چاپگرهاي ويندوز

- تبديل پرونده هاي زرنگار 76 به RTF براي انتقال به Word

- تبديل پرونده هاي زرنگار 76 به متن (Text)

- تركيب صفحات دلخواه از چند پرونده جداگانه PDF و ايجاد يك پرونده PDF واحد

- تبديل پرونده هاي زرنگار 76 به PDF فقط با فشار يك كليد

- فرم بندي پرونده هاي PDF براساس فرم هاي قابل تعريف با امكان استفاده از نيم فرم (لت) و يك چهارم فرم (نيم لت)

- ارسال پرونده هاي فرم بندي شده به نرم افزار ناشر براي اعمال هرگونه تغيير دلخواه از جمله افزودن تصاوير، گرافيك، متن، صفحات PDF از پرونده هاي ديگر و همچنين جابجايي صفحات دلخواه پس از فرم بندي

- فشرده كردن پرونده هاي PDF

- رنگي كردن (CMYK) قلم هاي پرونده هاي زرنگار 76

- تبديل متن پرونده هاي PDF از حالت 3 رنگ (RGB) به 4 رنگ (CMYK)

- تبديل متن پرونده هاي Postscript از حالت 3 رنگ (RGB) به 4 رنگ (CMYK)

- محيط كار فارسي

- 12 قلم جديد براي زرنگار 76

- امكان اجراي زرنگار 76 در محيط ویندوز 7، 10 و 11

- امكان تعريف درهم رفتگي (Kerning) براي تمام قلم هاي زرنگار 76

- امكان تعريف اندازه فاصله جامد براي هر قلم به طور جداگانه

- امكان تغيير رنگ متن و تصاوير و گرافيك پرونده هاي زرنگار 76

- حذف تكي و يا دسته جمعي ويا گروهي تصاوير موجود در پرونده

- امكان چاپ پرونده هاي زرنگار 76 از محيط ويندوز دقيقا با كيفيت چاپ زرنگار 76 روي چاپگرهاي USB و Parallel و چاپگرهاي شبكه

- كنترل چاپ و يا عدم چاپ هريك از عناصر موجود در پرونده براساس رنگ

- ارسال پرونده هاي زرنگار 76 به نرم افزار ناشر براي اعمال هرگونه تغيير دلخواه از جمله افزودن تصاوير، گرافيك، متن، صفحات PDF از پرونده هاي ديگر

- تبديل پرونده های PDF به صورت آينه ایتصاویری از برنامه زرتوایمیج